ارجنت الکترونیک / تست ارجنت الکترونیک

رله جدید تست

شش کنتاکت تلفنی
4کنتاکت ریلی PY14
4کنتاکت ریلی PY14
چهارکنتاکت تلفنی
دیودسوکت
چهارکنتاکت رو بردی
سوکت رله 8پایه گرد
سوکت رله 3کنتاکت ریلی
سوکت رله 4 کنتاکت PTF14
سوکت رله 4 کنتاکت PTF14
NAS-12W-K
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • Takamisawa

  Fujitsu


  Signal Relay, NAS Series, 12VDC, 2A, DPDT (2 Form C), SMD, Non Latching

  UEC Code: 105408

  NAS
 • توضیحات بیشتر 
TR93F-12VDC-SSC-A
896H-1BH-C1
896H-1BH-C1
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • Song Chuan

  Automotive Relay, 12V, 40A, 896 Series, SPST-NC (1 Form B),

  UEC Code: 105430

  896
 • توضیحات بیشتر 
EX1-2U1S
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • NEC/Tokin

  NEC


  Automotive Relay, 25A, 12V, EX2 Series, SPDT (1 Form C, Twin Type)

  UEC Code: 105424

  EX2/EX1
 • توضیحات بیشتر 
EX2-2U1S
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • NEC/Tokin

  NEC


  Automotive Relay, 25A, 12V, EX2 Series, SPDT (1 Form Cx2, Twin Type)

  UEC Code: 105423

  EX2/EX1
 • توضیحات بیشتر 
CP1-12V
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • NAIS
  Panasonic


  Automotive Relay, 25A, 12VDC, SPDT (1 Form C), Through Hole, Panel Mount

  UEC Code: 105422

  cp
 • توضیحات بیشتر 
G2R-2-12VDC
G2R-2-12VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Power Relay, 12VDC, DPDT (2 Form C), 5A, G2R Series, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 105054

  G2R
 • توضیحات بیشتر 
LR4119-12VDC-1C
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • LIMING

  Liming  Automotive Relay, 12VDC, 30A/40A, 4119 Series, SPDT (1 Form C),

  UEC Code: 105429

 • توضیحات بیشتر 
PCJ-112D3M-WG
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • TE Connectivity

  TE


  Power Relay, General Purpose, 12VDC, SPST-NO (1 Form A), 5A, PCJ Series, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 105418

  PCJ
 • توضیحات بیشتر 
PCJ-112D3M
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • OEG

  TE


  Power Relay, General Purpose, 12VDC, SPST-NO (1 Form A), 5A, PCJ Series, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 105418

  PCJ
 • توضیحات بیشتر 
RSY-9
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • REC (Rayex)

  Signal Relay, RSY Series, 9VDC, 1A, SPDT (1 Form C), Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 104031

  RSY
 • توضیحات بیشتر 
G5AK-234P-60-9VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Signal Relay, 9VDC, DPDT (2 Form C), 1A, G5A Series, SMD, Double Coil Latching

  UEC Code: 104033

  G5a
 • توضیحات بیشتر 
G5LE-1A-CF-9VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Power Relay, 9VDC, SPDT (1 Form C), 10A, G5LE Series, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 104045

  G5LE
 • توضیحات بیشتر 
T7CS1D-09
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • SIEMENS

  TE


  Power Relay, T7C Series, 9VDC, 10A, SPST-NO (1 Form A, NO), Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 104004

  T7C
 • توضیحات بیشتر 
FBR46ND005-P
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • Fujitsu

  Fujitsu


  Signal Relay, FBR46 Series, 5VDC, 1A, DPDT (2 Form C), Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102037

  fbr46
 • توضیحات بیشتر 
AGQ200A4H
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • MATSUSHITA
  Panasonic


  Signal Relay, GQ (AGQ) Series, 4.5VDC, 1A, DPDT (2 Form C), SMD, Non Latching

  UEC Code: 102125

  gq 
 • توضیحات بیشتر 
FBR211NE-D005-P
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • Fujitsu

  Fujitsu


  Signal Relay, FBR211 Series, 5VDC, 2A, SPDT (1 Form C), Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102072

  fbr211
 • توضیحات بیشتر 
SRD-05VDC-SL-C
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • Songle

  Power Relay, SRD Series, 5V, 10A, SPST (1 Form A), Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102131

  SRd
 • توضیحات بیشتر 
FX2-D3204
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • AXICOM

  TE


  Signal Relay, FX2 Series, 4.5V, 2A, DPDT (2 Form C), Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102080

 • توضیحات بیشتر 
G6K-2G-5VDC
OUAZ-SS-109LM
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • OEG

  TE


  Signal Relay, 24VDC, SPST-NO (1 Form A), 1A, OUAZ Series, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 104014
  OUAZ
 • توضیحات بیشتر 
IM45
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • AXICOM/TE

  TE


  Signal Relay, 9VDC, DPDT, 2A, IM Series, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 104039

  im
 • توضیحات بیشتر 
OMI-SS-109L
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • OEG

  TE


  Power Relay, OMI Series, 9VDC, 10A, SPDT (1 Form C), Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 104032

  OMI-OEG
 • توضیحات بیشتر 
SDT-SS-109DM
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • OEG

  TE  Power Relay, SDT Series, 9V, 10A, SPST-NO (1 Form A), Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 104015

  sdt
 • توضیحات بیشتر 
OJE-SS-109DM
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • OEG

  TE


  Power Relay, OJE Series, 9VDC, 5A, SPST-NO (1 Form A), Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 104022

  OJE
 • توضیحات بیشتر 
HJR4102-L-09V-S-Z
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • HE

  Tianbo


  Signal Relay, 9V, 3A, SPDT (1 Form C), HJR4102 Series, Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 104010

  HJR4102
 • توضیحات بیشتر 
HJR4102E-L-09V-S-H
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • Tianbo

  Tianbo


  Signal Relay, 9V, 3A, SPST (1 Form A), HJR4102 Series, Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 104006

  HJR4102
 • توضیحات بیشتر 
G6HK-2-5VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Signal Relay, 5VDC, DPDT (2 Form C), 1A, G6H Series, Through Hole, Double CoilLatching

  UEC Code: 102148

  G6H
 • توضیحات بیشتر 
G6S-2G-5VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Signal Relay, 5VDC, DPDT (2 Form C), 2A, G6S Series, Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102126

  G6S
 • توضیحات بیشتر 
G6A-274P-ST-US-5VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Signal Relay, 5VDC, DPDT (2 Form A), 2A, G6A Series, Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102062

  G6A 
 • توضیحات بیشتر 
G6B-2214P-US-5VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Power Relay, 5VDC, DPST-NO, 5A, G6B Series, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 102147

  G6B
 • توضیحات بیشتر 
G6C-2114P-US-5VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Power Relay, G6C Series, 5VDC, SPST-NO + SPST-NC (1 Form A, 1 Form B), 8A, Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102141

  G6C 
 • توضیحات بیشتر 
ST2-L-DC3V
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • NAIS
  Panasonic


  Power Relay, ST Series, 3VDC, 8A, DPST-NO (2 Form A), Through Hole, Single Coil Latching

  UEC Code: 102016

  ST
 • توضیحات بیشتر 
PA1a-5V
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • Panasonic

  Panasonic  Power Relay, PA Series, SPST-NO (1 Form A), 5VDC, 5A, Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102123

  pa 
 • توضیحات بیشتر 
AGN2104H
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • NAIS
  Panasonic


  Signal Relay, GN (AGN) Series, 4.5VDC, 1A, DPDT (2 Form C), Throgh Hole, Single Coil Latching

  UEC Code: 102078

  GN
 • توضیحات بیشتر 
JRC-23FHS
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • NHG

  Signal relay, JRC-23F Series, 5V, 1A, SPDT (1 Form C), Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102120

  jrc-23f 
 • توضیحات بیشتر 
SDT-S-105DMR
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • OEG

  TE  Power Relay, SDT Series, 5V, 10A, SPST-NO (1 Form A), Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102023

  sdt-R

 • توضیحات بیشتر 
V23101-A0003-A101
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • SIEMENS

  TE


  Signal Relay, LU Series, 5V, 1A, SPDT (1 Form C), Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102117

 • توضیحات بیشتر 
LU-5
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • Rayex

  Signal Relay, LU Series, 5V, 1A, SPDT (1 Form C), Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102117

 • توضیحات بیشتر 
TX2-3V
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • NAIS
  Panasonic


  Signal Relay, TX Series, 3VDC, 2A, DPDT (2 Form C), Throgh Hole, Non Latching

  UEC Code: 101008

  TX
 • توضیحات بیشتر 
RAL-3W-K
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • TAKAMISAWA

  Fujitsu


  Signal Relay, RA Series, 3VDC, 2A, DPDT (2 Form C), Through Hole, Single Coil Latching

  UEC Code: 101005

  ra
 • توضیحات بیشتر 
RA4-5W-K
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • TAKAMISAWA

  Fujitsu


  Signal Relay, RA4 Series, 5VDC, 2A, 4PDT (4 Form C), Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102105

  RA4L
 • توضیحات بیشتر 
V23042-A2001-B201
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • SIEMENS

  TE


  Signal Relay, 5VDC, 3A, 150mW, D2n/V23105 Series, DPDT (2 Form C, CO), Through hole, Non Latching

  UEC Code: 102067

  V23042
 • توضیحات بیشتر 
D2n-5VDC (V23105-A5001-A201)
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • AXICOM

  TE


  Signal Relay, 5VDC, 3A, 260mW, D2n/V23105 Series, DPDT (2 Form C, CO), Through hole, Non Latching

  UEC Code: 102067

  d2n 
 • توضیحات بیشتر 
IM01
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • AXICOM/TE

  TE


  Signal Relay, 3VDC, DPDT, 2A, IM Series, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 101012

  im
 • توضیحات بیشتر 
G6B-2114P-US-5VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Power Relay, 5VDC, SPST-NO/SPST-NC, 5A, G6B Series, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 102110

  mz
 • توضیحات بیشتر 
MZ-5HS-U
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • Takamisawa

  Fujitsu


  Signal Relay, MZ Series, 5VDC, 1A, SPDT (1 Form C), Throgh Hole, Non Latching

  UEC Code: 102087

  mz
 • توضیحات بیشتر 
MZ-5HS-K
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • Takamisawa

  Fujitsu


  Signal Relay, MZ Series, 5VDC, 1A, SPDT (1 Form C), Throgh Hole, Non Latching

  UEC Code: 102084

  mz
 • توضیحات بیشتر 
TF2-5V
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • NAIS
  Panasonic


  Signal Relay, TF Series, 5VDC, 1A, DPDT (2 Form C), Throgh Hole, Non Latching

  UEC Code: 102046

  tf 
 • توضیحات بیشتر 
G2L-113P-V-5VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Power Relay, 5VDC, SPDT (1 Form C), 5A, G2L Series, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 102058

 • توضیحات بیشتر 
EB2-3SNUE
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • NEC/Tokin

  NEC  Signal Relay, 3VDC, DPDT (2 Form C), 1A, EB2 Series, Through Hole, Single Coil Latching

  UEC Code: 101014

  eb2

 • توضیحات بیشتر 
G2R-2-5VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Power Relay, 5VDC, DPDT (2 Form C), 5A, G2R Series, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 102109

  G2R
 • توضیحات بیشتر 
G5V-2-H1-4.5VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Signal Relay, 4.5VDC, DPDT (2 Form C), 1A, G5V-2 Series, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 102101

  g5v-2
 • توضیحات بیشتر 
AGN2004H
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • MATSUSHITA
  Panasonic


  Signal Relay, GN (AGN) Series, 4.5VDC, 1A, DPDT (2 Form C), Throgh Hole, Non Latching

  UEC Code: 102108

  GN
 • توضیحات بیشتر 
S4-5V
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • Panasonic (SDS)

  Panasonic


  Power Relay, S Series, 5VDC, 4A (AC), 3A (DC), 4PST-NO (4 Form A), Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102081

  S
 • توضیحات بیشتر 
PCN-105L3MHZ
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • TE
  TE


  Power Relay, PCN Series, SPST-NO (1 Form A/NO), 5VDC, 3A, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 102014

  PCN
 • توضیحات بیشتر 
TRKM L-S-Z/5VDC
881H-1CH-F-C
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • Song Chuan

  Power Relay, 5VDC, SPDT (1 Form C), 16A, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 102107

 • توضیحات بیشتر 
G2R-1-E-5VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Power Relay, 5VDC, SPDT (1 Form C), 16A, G2R Series, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 102107

  G2R
 • توضیحات بیشتر 
PCD-105D1MH
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • OEG

  TE


  Power Relay, PCD Series, 5VDC, 10A, SPST-NO (1 Form A, NO), Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 102019

  PCD/F
 • توضیحات بیشتر 
DS2Y-S-DC5V
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • MATSUSHITA
  Panasonic


  Signal Relay, DS2Y Series, 5VDC, 2A, DPDT (2 Form C), Throgh Hole, Non Latching

  UEC Code: 102011

  DS2Y 
 • توضیحات بیشتر 
G5PA-1-5VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Power Relay, 5VDC, 5A, SPST-NO (1 Form A), G5PA Series, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 102074

  G5PA
 • توضیحات بیشتر 
FP2-L2/D3063
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • AXICOM

  TE


  Signal Relay, 5VDC, 2A, FP2 Series, DPDT (2 Form C, CO), Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102027

  FP2
 • توضیحات بیشتر 
LKS1aF-5V
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • NAIS
  Panasonic


  Power Relay, LK-S Series, 5VDC, 5A, SPST-NO (1 Form A), Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102088

  LK-S
 • توضیحات بیشتر 
HRA-S-DC5V
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • HKE

  Signal Relay, 5VDC, 2A, SPDT (1 Form C), HR Series, Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102048

  HR
 • توضیحات بیشتر 
V23079-D1001-B301
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • AXICOM

  TE


  Signal Relay, 5VDC, 2A, P2/V23079 Series, DPDT (2 Form C, CO), SMD, Non Latching

  UEC Code: 102091

  P2/V23079
 • توضیحات بیشتر 
G6B-1174P-US-5VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Power Relay, 5VDC, SPST-NO, 8A, G6B Series, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 102111

  G6B
 • توضیحات بیشتر 
G6D-1A-5VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Power Relay, 5VDC, 5A, SPST-NO (1 Form A), G6D-ASI Series, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 102097

  G6D-ASI 
 • توضیحات بیشتر 
DE2a-L-5V
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • NAIS
  Panasonic


  Power Relay, DE Series, 5VDC, 8A, DPST-NO (2 Form A), Through Hole, Single Coil Latching

  UEC Code: 102113

  DE
 • توضیحات بیشتر 
NR-SD-5V
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • MATSUSHITA
  Panasonic


  Signal Relay, NR Series, 5VDC, 1A, SPDT (1 Form C), Throgh Hole, Non Latching

  UEC Code: 102096

  NR
 • توضیحات بیشتر 
S2-5VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • MATSUSHITA
  Panasonic


  Power Relay, 5VDC, 4A (AC) & 3A (DC), DPST-NO/DPST-NC (2 Form A/2 Form B), S Series, Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102039

  S
 • توضیحات بیشتر 
G6HU-2-100-5VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Signal Relay, 5VDC, DPDT (2 Form C), 1A, G6H Series, Through Hole, Single Coil Latching

  UEC Code: 102038

  G6H
 • توضیحات بیشتر 
HJR21FF-S-Z/5VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • Tianbo

  Tianbo


  Power Relay, 5VDC, 15A, SPDT (1 Form C), HJR-21FF Series, Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102090

  HJR21FF
 • توضیحات بیشتر 
HRS1H-S-DC5V
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • HKE

  Signal Relay, 5VDC, 2A, SPDT (1 Form C), HRS1 Series, Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102031

 • توضیحات بیشتر 
HJR4102L-05V-S-Z
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • Tianbo

  Tianbo


  Signal Relay, 5V, 3A, SPDT (1 Form C), HJR4102 Series, Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102075

  HJR4102
 • توضیحات بیشتر 
G6M-1A-5VDC
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • omron

  رسانه جدید  Power Relay, 5VDC, SPST-NO (1 Form A), 3A, G6M Series, Through Hole, Non-Latching

  UEC Code: 1022094

  G6M
 • توضیحات بیشتر 
V23061-A1003-A402
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • SCHRACK

  schrack

   

   


  Power Relay, V23061 Series, DPDT (1 Form A, NO), 6VDC, 8A, Through Hole, Non Latching

  UEC Code: 102102

  V23061
 • توضیحات بیشتر 
EE2-4.5TNU
 • قیمت :
  ۰ تومان
 • NEC/TOKIN

  NEC  Signal Relay, 4.5VDC, DPDT (2 Form C), 2A, EE2 Series, SMD, Double Coil Latching

  UEC Code: 102066

  EE2
 • توضیحات بیشتر